Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 302 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny)

wsteczWstecz

2019-04-12, 14:26:05
Użytkownik: Admin(R.Kal)
Opis operacji: opublikowanie: 2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego
Typ elementu: publikacja (idp1287)

2019-04-12, 14:26:00
Użytkownik: Admin(R.Kal)
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: 2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego
Typ elementu: publikacja (idp1287)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

2. Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego (idp1287)

Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:
15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-930 Rawicz, tel. 65 545-40-37

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji