Przetargi i zapytania ofertowe


Licznik odwiedzin: 3180 (Przetargi i zapytania ofertowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.29.2020

2020-12-30

Zapytanie ofertowe - ZAKUP Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-12-30, 12:34:15
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.28.2020

2020-12-23

Zapytanie ofertowe - ZAKUP Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-12-23, 15:04:23
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.27.2020

2020-12-23

Zapytanie ofertowe - ŚWIADCZENIE USŁUG NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-12-23, 14:50:50
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.35.2020

2020-12-03

Zapytanie ofertowe - REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POŁOŻONYM W RAWICZU PRZY UL. KOPERNIKA 9B

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-12-03, 18:15:26
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.33.2020

2020-11-30

Zapytanie ofertowe - ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA SALI SPOTKAŃ

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-11-30, 09:28:42
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.31.2020

2020-11-20

Zapytanie ofertowe - ZAKUP I DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA SALI BIOFEEDBACK

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-11-20, 17:04:26
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.30.2020

2020-11-20

Zapytanie ofertowe -ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA SALI SNOEZELEN

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-11-20, 16:52:28
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2020-11-20

Zamówienie na usługi społeczne na Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. - w załączeniu

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-11-20, 16:45:21
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2020-11-17

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. - w załączeniu

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 305KB)(idz7264)
 2. Klauzula informacyjna (plik PDF, 116KB)(idz7265)
 3. Procedura zamówienia (plik PDF, 431KB)(idz7266)
 4. Zał. Nr 1 (plik DOC, 1612KB)(idz7267)
 5. Zał. Nr 2 - formularz oferty (plik DOC, 32KB)(idz7268)
 6. Zał. Nr 3 - Karta Świadczeniobiorcy (plik DOC, 31KB)(idz7269)
 7. Zał. Nr 4 - Harmonogram świadczenia (plik DOC, 38KB)(idz7270)
 8. Zał. Nr 5 - Formularz wykonania usług (plik DOC, 59KB)(idz7271)
 9. Zał. Nr 6 - oświadczenie Wykonawcy (plik DOC, 45KB)(idz7272)
 10. Zał. Nr 7 - oświadczenie Wykonawcy (plik DOCX, 20KB)(idz7273)
 11. Zał. Nr 8 - oświadczenie Wykonawcy (plik DOC, 34KB)(idz7274)
 12. Zał. Nr 9 - oświadczenie Wykonawcy (plik DOCX, 15KB)(idz7278)
 13. Zał. Nr 10 - wzór umowy (plik PDF, 247KB)(idz7279)
 14. Zał. Nr 11 - wzór umowy (powierzenia danych) (plik PDF, 585KB)(idz7280)
 15. Protokół z otwarcia ofert (plik PDF, 149KB)(idz7317)
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF, 191KB)(idz7331)
 17. Informacja o udzieleniu zamówienia (plik PDF, 146KB)(idz7337)

Data opublikowania: 2020-11-17, 14:20:38
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2020-11-17

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. - w załączeniu

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-11-17, 13:38:51
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.24.2020

2020-11-16

Zapytanie ofertowe - REMONT POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA SIEDZIBY „KUŹNIA WIEDZY”, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W RAWICZU PRZY UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 9, 63-900 RAWICZ

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-11-16, 13:24:58
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.25.2020

2020-11-16

Zapytanie ofertowe - ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-11-16, 11:11:03
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.23.2020

2020-10-21

Zapytanie ofertowe - PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORAZ DORADZTWA INDYWIDUALNEGO DLA PRACOWNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE

Dołączone pliki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.23.2020 (plik PDF, 201KB)(idz7210)
 2. Zał. Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (plik INNY TYP, 2136KB)(idz7211)
 3. Zał. Nr 2 formularz oferty (plik INNY TYP, 1085KB)(idz7212)
 4. Zał. Nr 3 oświadczenie Wykonawcy (plik INNY TYP, 2089KB)(idz7213)
 5. Zał. Nr 4 oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań (plik INNY TYP, 2098KB)(idz7214)
 6. Zał. Nr 5 wzór umowy (plik DOC, 194KB)(idz7215)
 7. Zał. Nr 6 oświadczenie Wykonawcy - imienna lista pracowników (plik INNY TYP, 1061KB)(idz7217)
 8. Zał. Nr 1 do umowy z Wykonawcą (plik INNY TYP, 969KB)(idz7218)
 9. Zał. Nr 2 do umowy z Wykonawcą (plik INNY TYP, 1065KB)(idz7219)
 10. Zał. Nr 3 do umowy z Wykonawcą (plik INNY TYP, 963KB)(idz7220)
 11. Zał. Nr 4 do umowy z Wykonawcą (plik INNY TYP, 959KB)(idz7221)
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF, 185KB)(idz7227)

Data opublikowania: 2020-10-21, 14:49:09
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.22.2020

2020-10-14

Zapytanie ofertowe - PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY POTENCJAŁÓW I POTRZEB W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-10-14, 14:35:45
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Władysława Czajkowska

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe - świadczenie usług opieki wytchnieniowej

2020-07-27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie : świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, w tym dzieci - w załaczeniu

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-07-27, 10:42:47
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe - dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz

2020-07-20

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie : Dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Rawicz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-07-20, 09:54:34
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.3.2020

2020-03-04

Zapytanie ofertowe - malowanie pomieszczeń biurowych w Rawiczu.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-03-04, 11:45:35
Dane wprowadził(a): Karolina Ignasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Karolina Ignasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2019-11-15

Zamówienie na usługi społeczne na Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. - w załączeniu

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-11-15, 15:01:10
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2019-11-15

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. - w załączeniu

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 299KB)(idz6936)
 2. Klauzula informacyjna (plik PDF, 561KB)(idz6937)
 3. Procedura zamówienia (plik PDF, 3392KB)(idz6938)
 4. Załącznik nr 1 (plik PDF, 6326KB)(idz6939)
 5. Załącznik nr 2 (plik DOC, 37KB)(idz6940)
 6. Załącznik nr 3 (plik DOC, 43KB)(idz6941)
 7. Załącznik nr 4 (plik DOC, 46KB)(idz6942)
 8. Załącznik nr 5 (plik DOC, 35KB)(idz6943)
 9. Załącznik nr 6 (plik DOC, 28KB)(idz6944)
 10. Załącznik nr 7 (plik PDF, 1009KB)(idz6945)
 11. Załącznik nr 8 (plik PDF, 1166KB)(idz6946)
 12. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 21.11.2019r. (zam. 2019-11-21) (plik PDF, 287KB)(idz6956)
 13. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 25.11.2019 (zam 2019-11-25) (plik PDF, 140KB)(idz6966)
 14. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2019(zam. 2019-11-28) (plik PDF, 341KB)(idz6968)
 15. Ogłoszenie o wyborze oferenta z dnia 06.12.2019r.(zam. 2019-12-06) (plik PDF, 419KB)(idz6977)
 16. Ogłoszenie o wyborze oferenta - korekta z dnia 09.12.2019r(zam. 2019-12-09) (plik PDF, 453KB)(idz6978)
 17. Informacja o udzieleniu zamówienia (zam. 2019-12-20) (plik PDF, 170KB)(idz6988)

Data opublikowania: 2019-11-15, 14:57:01
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2019-11-15

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. - w załączeniu

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 297KB)(idz6922)
 2. Klauzula informacyjna (plik PDF, 585KB)(idz6923)
 3. Procedura zamówienia (plik PDF, 3404KB)(idz6924)
 4. Załącznik nr 1 (plik DOC, 1610KB)(idz6925)
 5. Załącznik nr 2 (plik DOC, 40KB)(idz6926)
 6. Załącznik nr 3 (plik DOC, 28KB)(idz6927)
 7. Załącznik nr 4 (plik DOC, 39KB)(idz6928)
 8. Załącznik nr 5 (plik DOC, 64KB)(idz6929)
 9. Załącznik nr 6 (plik DOC, 42KB)(idz6930)
 10. Załącznik nr 7 (plik DOC, 46KB)(idz6931)
 11. Załącznik nr 8 (plik DOC, 35KB)(idz6932)
 12. Załącznik nr 9 (plik DOC, 27KB)(idz6933)
 13. Załącznik nr 10 (plik PDF, 1023KB)(idz6934)
 14. Załącznik nr 11 (plik PDF, 1159KB)(idz6935)
 15. Wyjaśnienia z dnia 22.11.2019(zam. 2019-11-22) (plik PDF, 393KB)(idz6957)
 16. Wyjaśnienia nr 2 25.11.2019 (zam. 2019-11-25) (plik PDF, 137KB)(idz6965)
 17. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2019 (zam. 2019-11-28) (plik PDF, 206KB)(idz6967)
 18. Ogłoszenie o wyborze oferenta z dnia 06.12.2019r.(zam. 2019-12-06) (plik PDF, 323KB)(idz6976)
 19. Informacja o udzieleniu zamówienia (zam. 2019-12-20) (plik PDF, 157KB)(idz6989)

Data opublikowania: 2019-11-15, 14:49:31
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.12.2019

2019-10-22

Zapytanie ofertowe - remont łazienki damskiej na parterze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-10-22, 18:30:50
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Naskręt

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.11.2019

2019-10-22

Zapytanie ofertowe - podjazd dla wózków inwalidzkich przy wyjściu z tyłu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-10-22, 18:26:41
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Naskręt

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.9.2019

2019-10-08

Zapytanie ofertowe - wymiana okien na I piętrze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-10-08, 16:49:49
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Naskręt

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.8.2019

2019-08-26

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-08-26, 12:31:35
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.4.2019

2019-07-18

Zapytanie ofertowe na dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz - w załączeniu

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-07-18, 10:31:20
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe NR MGOPS.I.321.ZO.3.2019

2019-07-16

Zapytanie ofertowe: wymiana okien w pracowni multimedialnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rawiczu - w załączeniu.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-07-16, 14:24:11
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Naskręt

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.2.2019

2019-06-19

Zapytanie ofertowe na: Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu na zajęcia z miejsca zamieszkania do Ośrodka i odwóz z Ośrodka do miejsca zamieszkania. Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-06-19, 15:22:31
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Naskręt

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.30.2019

2019-05-21

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-05-21, 12:09:38
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE nr MGOPS.FE.503.13.2019

2019-04-15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-04-15, 12:21:30
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE nr MGOPS.FE.503.10.2019

2019-04-11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę wyposażenia Sali Snoezelen.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-04-11, 12:52:47
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.7.2019

2019-04-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę mebli i wyposażenia Sali Biofeedback.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-04-08, 11:41:11
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.6.2019

2019-04-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Sale Biofeedback i Snoezelen.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-04-08, 11:29:34
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE nr MGOPS.FE.503.5.2019

2019-04-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 25 uczestników projektu.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-04-08, 11:19:54
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2018-11-23

Zamówienie na usługi społeczne - gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2018-11-23, 12:10:38
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2018-11-23

Zamówienie na usługi społeczne - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2018-11-23, 12:10:25
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2018-11-23

Zamówienie na usługi społeczne - usługi opiekuńcze

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2018-11-23, 12:10:05
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.I.321.ZO.6.2018

2018-07-17

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2018-07-17, 12:55:02
Dane wprowadził(a): Edyta Naskręt
Odpowiedzialna/y za treść: Edyta Naskręt

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.I.321.ZO.5.2018

2018-07-12

Zapytanie ofertowe - dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2018-07-12, 12:19:52
Dane wprowadził(a): Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.27.2018

2018-05-16

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik PDF, 1963KB)(idz6362)
 2. załącznik Nr 1 Formularz oferty (plik DOC, 114KB)(idz6363)
 3. Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik DOC, 127KB)(idz6364)
 4. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (plik DOC, 113KB)(idz6365)
 5. Załącznik nr 4 oświadczenie (plik DOC, 102KB)(idz6366)
 6. Załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań osobowych (plik DOC, 103KB)(idz6367)
 7. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy (plik DOC, 150KB)(idz6368)
 8. Załącznik Nr 7 wzór umowy powierzenia (plik DOC, 965KB)(idz6369)
 9. Załącznik Nr1 do umowy (plik DOC, 122KB)(idz6370)
 10. Załącznik Nr2 do umowy (plik DOC, 121KB)(idz6371)
 11. Załącznik Nr3 do umowy (plik DOC, 127KB)(idz6372)
 12. Załącznik Nr4 do umowy (plik DOC, 124KB)(idz6373)
 13. Załącznik Nr5 do umowy Ankieta ewaluacyjna (plik DOC, 107KB)(idz6374)
 14. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam.2018-05-29) (plik PDF, 197KB)(idz6386)

Data opublikowania: 2018-05-16, 10:35:19
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.18.2018

2018-04-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik PDF, 2008KB)(idz6342)
 2. Formularz oferty - załącznik Nr 1 (plik DOC, 119KB)(idz6343)
 3. Załącznik Nr 1 do umowy (plik DOC, 122KB)(idz6344)
 4. Załącznik Nr 2 do umowy (plik DOC, 121KB)(idz6355)
 5. Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik DOC, 144KB)(idz6345)
 6. Załącznik Nr 3 do umowy (plik DOC, 127KB)(idz6346)
 7. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (plik DOC, 113KB)(idz6347)
 8. Załącznik Nr 4 do umowy (plik DOC, 124KB)(idz6348)
 9. Załącznik nr 4 oświadczenie (plik DOC, 101KB)(idz6349)
 10. Załącznik Nr 5 Ankieta ewaluacyjna (plik DOC, 107KB)(idz6350)
 11. Załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań osobowych (plik DOC, 103KB)(idz6351)
 12. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet I (plik DOC, 151KB)(idz6352)
 13. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet II (plik DOC, 151KB)(idz6353)
 14. Załącznik Nr 7 wzór umowy powierzenia (plik DOC, 965KB)(idz6354)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam. 2018-05-10) (plik PDF, 215KB)(idz6361)

Data opublikowania: 2018-04-30, 12:09:36
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.15.2018

2018-04-17

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik PDF, 2060KB)(idz6321)
 2. Załącznik Nr 1 do umowy (plik DOC, 122KB)(idz6322)
 3. załącznik Nr 1 Formularz oferty (plik DOC, 125KB)(idz6323)
 4. Załącznik Nr 2 do umowy (plik DOC, 121KB)(idz6324)
 5. Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik DOC, 192KB)(idz6325)
 6. Załącznik Nr 3 do umowy (plik DOC, 127KB)(idz6326)
 7. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (plik DOC, 113KB)(idz6327)
 8. Załącznik Nr 4 do umowy (plik DOC, 124KB)(idz6328)
 9. Załącznik nr 4 oświadczenie (plik DOC, 101KB)(idz6329)
 10. Załącznik Nr 5 Ankieta ewaluacyjna (plik DOC, 107KB)(idz6330)
 11. Załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań osobowych (plik DOC, 103KB)(idz6331)
 12. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet I (plik DOC, 154KB)(idz6332)
 13. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet II (plik DOC, 151KB)(idz6333)
 14. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet III (plik DOC, 150KB)(idz6334)
 15. Załącznik Nr 7 wzór umowy powierzenia (plik DOC, 965KB)(idz6335)
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam. 2018-04-26) (plik PDF, 207KB)(idz6341)

Data opublikowania: 2018-04-17, 14:25:15
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2017-11-24

Zamówienie na usługi społeczne - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie na usługi społeczne (plik PDF, 283KB)(idz6272)
 2. Procedura zamówienia (plik PDF, 3141KB)(idz6273)
 3. Załącznik nr 1 (plik DOC, 1610KB)(idz6274)
 4. Załącznik nr 2 (plik DOC, 40KB)(idz6275)
 5. Załącznik nr 3 (plik DOC, 28KB)(idz6276)
 6. Załącznik nr 4 (plik DOC, 37KB)(idz6277)
 7. Załącznik nr 5 (plik DOC, 42KB)(idz6278)
 8. Załącznik nr 6 (plik DOC, 46KB)(idz6279)
 9. Załącznik nr 7 (plik DOC, 34KB)(idz6280)
 10. Załącznik nr 8 (plik PDF, 1014KB)(idz6281)
 11. Załącznik nr 9 (plik PDF, 1451KB)(idz6282)
 12. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 30.11.2017 (plik PDF, 169KB)(idz6285)
 13. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 01.12.2017 (plik PDF, 190KB)(idz6287)
 14. Informacja z otwarcia ofert (zam.2017-12-07) (plik PDF, 172KB)(idz6291)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam.11.12.2017) (plik PDF, 225KB)(idz6293)
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty - zmiana 18.12.2017(zam.2017-12-18) (plik PDF, 240KB)(idz6305)
 17. Informacja o udzieleniu zamówienia (zam.2017-12-21) (plik PDF, 140KB)(idz6306)

Data opublikowania: 2017-11-24, 09:47:14
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2017-11-23

Zamówienie na usługi społeczne - usługi opiekuńcze

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 256KB)(idz6261)
 2. Procedura zamówienia (plik PDF, 2984KB)(idz6262)
 3. Załącznik nr 1 (plik PDF, 317KB)(idz6263)
 4. Załącznik nr 2 (plik DOC, 36KB)(idz6264)
 5. Załącznik nr 3 (plik DOC, 28KB)(idz6265)
 6. Załącznik nr 4 (plik DOC, 36KB)(idz6266)
 7. Załącznik nr 5 (plik DOC, 43KB)(idz6267)
 8. Załącznik nr 6 (plik DOC, 46KB)(idz6268)
 9. Załącznik nr 7 (plik DOC, 34KB)(idz6269)
 10. Załącznik nr 8 (plik PDF, 935KB)(idz6270)
 11. Załącznik nr 9 (plik PDF, 1448KB)(idz6271)
 12. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 30.11.2017 (plik PDF, 237KB)(idz6284)
 13. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 01.12.2017 (plik PDF, 184KB)(idz6286)
 14. Informacja z otwarcia ofert (zam. 2017-12-05) (plik PDF, 203KB)(idz6290)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam.2017-12-14) (plik PDF, 334KB)(idz6299)
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty - zmiana 18.12.2017r.(zam.2017-12-18) (plik PDF, 356KB)(idz6304)
 17. Informacja o udzieleniu zamówienia (zam. 2017-12-28) (plik PDF, 161KB)(idz6310)

Data opublikowania: 2017-11-23, 14:15:54
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zamówienie na usługi społeczne

2017-11-22

Zamówienie na usługi społeczne - gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2017-11-22, 14:20:27
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-08-04

Zapytanie ofertowe - dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2017-08-04, 11:42:31
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.40.2017

2017-05-11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2017-05-11, 11:32:18
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe Nr MGOPS.FE.503.30.2017

2017-04-24

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla 15 uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik PDF, 5477KB)(idz5998)
 2. załącznik Nr 1 Formularz oferty (plik DOC, 128KB)(idz5999)
 3. Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik DOC, 252KB)(idz6000)
 4. Załącznik Nr 3 wykaz kadry (plik DOC, 116KB)(idz6001)
 5. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (plik DOC, 113KB)(idz6002)
 6. Załącznik nr 5 oświadczenie (plik DOC, 101KB)(idz6003)
 7. Załącznik nr 6 oświadczenie o braku powiązań osobowych (plik DOC, 103KB)(idz6004)
 8. Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Pakiet I (nieaktualne) (plik DOC, 147KB)(idz6005)
 9. Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Pakiet II (nieaktualne) (plik DOC, 148KB)(idz6006)
 10. Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Pakiet III (nieaktualne) (plik DOC, 147KB)(idz6007)
 11. Załączniki do umowy (plik INNY TYP, 259KB)(idz6008)
 12. Zalaczniki nr 7 - ZMIENIONE (zam .2017-04-26) (plik INNY TYP, 178KB)(idz6010)
 13. Zawiadomienie o zmianie wzorów dokumentów do zapytania ofertowego (zam.2017-04-26) (plik PDF, 506KB)(idz6011)
 14. Pytania i odpowiedzi dot. zapytania ofertowego (zam. 2017-04-27) (plik PDF, 459KB)(idz6012)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam. 2017-05-10) (plik PDF, 594KB)(idz6020)

Data opublikowania: 2017-04-24, 15:01:30
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.29.2017

2017-04-10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla 15 uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik PDF, 2305KB)(idz5980)
 2. załącznik Nr 1 Formularz oferty (plik DOC, 128KB)(idz5981)
 3. Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik DOC, 253KB)(idz5982)
 4. Załącznik Nr 3 wykaz kadry (plik DOC, 116KB)(idz5983)
 5. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (plik DOC, 125KB)(idz5984)
 6. Załącznik nr 5 oświadczenie (plik DOC, 101KB)(idz5985)
 7. Załącznik nr 6 oświadczenie o braku powiązań osobowych (plik DOC, 103KB)(idz5986)
 8. Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Pakiet I (plik DOC, 148KB)(idz5987)
 9. Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Pakiet II (plik DOC, 148KB)(idz5988)
 10. Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Pakiet III (plik DOC, 148KB)(idz5989)
 11. Załączniki do umowy (plik INNY TYP, 364KB)(idz5990)
 12. Unieważnienie zapytania ofertowego MGOPS.FE.503.29.2017 (zam. 2017-04-21) (plik PDF, 716KB)(idz5997)

Data opublikowania: 2017-04-10, 10:34:05
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.9.2017

2017-02-20

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2017-02-20, 09:44:49
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.6.2017

2017-02-07

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2017-02-07, 17:50:20
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe Nr MGOPS.FE.503.23.2016

2016-12-14

Zapytanie ofertowe Nr MGOPS.FE.503.23.2016 na realizację zadania pn. usługa asystenta rodziny dla uczestników projektu: "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU " w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowane go ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2016-12-14, 13:53:15
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2016-11-29

Przetarg nieograniczony na: „Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”
CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2016-11-29, 10:34:45
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2016-11-28

Przetarg nieograniczony na: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
CPV 85312000 - 9

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 3191KB)(idz5722)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF, 843KB)(idz5723)
 3. Załącznik nr 1 (plik PDF, 1128KB)(idz5724)
 4. Załącznik nr 2 (plik DOC, 27KB)(idz5725)
 5. Załącznik nr 3 (plik DOC, 28KB)(idz5726)
 6. Załącznik nr 4 (plik DOC, 40KB)(idz5727)
 7. Załącznik nr 5 (plik DOC, 46KB)(idz5728)
 8. Załącznik nr 6 (plik DOC, 57KB)(idz5729)
 9. Załącznik nr 7 (plik DOC, 50KB)(idz5730)
 10. Załącznik nr 8 (plik DOC, 48KB)(idz5731)
 11. Załącznik nr 9 (plik DOC, 35KB)(idz5732)
 12. Załącznik nr 10 (plik PDF, 236KB)(idz5733)
 13. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (zam. 2016-12-02) (plik PDF, 1008KB)(idz5762)
 14. Informacja z otwarcia ofert (zam. 2016-12-06) (plik PDF, 241KB)(idz5764)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam.2016-12-12) (plik PDF, 210KB)(idz5792)
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zam. 2017-01-05) (plik PDF, 1190KB)(idz5869)

Data opublikowania: 2016-11-28, 14:08:09
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2016-11-25

Przetarg nieograniczony na: „Usługi opiekuńcze”
CPV 85312000 - 9

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 3097KB)(idz5709)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF, 804KB)(idz5710)
 3. Załącznik nr 1 (plik PDF, 196KB)(idz5721)
 4. Załącznik nr 2 (plik DOC, 35KB)(idz5712)
 5. Załącznik nr 3 (plik DOC, 28KB)(idz5713)
 6. Załącznik nr 4 (plik DOC, 36KB)(idz5714)
 7. Załącznik nr 5 (plik DOC, 44KB)(idz5715)
 8. Załącznik nr 6 (plik DOC, 57KB)(idz5716)
 9. Załącznik nr 7 (plik DOC, 49KB)(idz5717)
 10. Załącznik nr 8 (plik DOC, 46KB)(idz5718)
 11. Załącznik nr 9 (plik DOC, 34KB)(idz5719)
 12. Załącznik nr 10 (plik PDF, 233KB)(idz5720)
 13. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (zam. 2016-12-02) (plik PDF, 656KB)(idz5761)
 14. Informacja z otwarcia ofert (zam.2016-12-05) (plik PDF, 253KB)(idz5763)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam.2016-12-14) (plik PDF, 219KB)(idz5794)
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zam.2017-01-11) (plik PDF, 999KB)(idz5870)

Data opublikowania: 2016-11-25, 13:32:34
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe nr MGOPS.I.321.ZO.10.2016

2016-10-19

Zapytanie ofertowe - USŁUGA REMONTU KORYTARZA W CELU WYKONANIA BEZPIECZNEGO WYJŚCIA Z BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAWICZU DO CZĘŚCI REKREACYJNEJ

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2016-10-19, 12:42:31
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Edyta Naskręt
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Edyta Naskręt

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe nr MGOPS.FE.503.3.2016

2016-09-29

Zapytanie ofertowe - zajęcia psychologiczne

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2016-09-29, 09:32:28
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe nr MGOPS.FE.503.2.2016

2016-09-29

Zapytanie ofertowe - poradnictwo prawne

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2016-09-29, 09:29:16
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe nr MGOPS.FE.503.1.2016

2016-09-29

Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2016-09-29, 09:23:48
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Natalia Purgacz

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2015-11-19

Przetarg nieograniczony na: „Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”

CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2015-11-19, 14:19:07
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2015-11-17

Przetarg nieograniczony na: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2015-11-17, 13:14:36
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2015-11-17

Przetarg nieograniczony na: „Usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 3553KB)(idz5423)
 2. Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF, 1296KB)(idz5424)
 3. Załącznik nr 1 (plik PDF, 53KB)(idz5425)
 4. Załącznik nr 2 (plik DOC, 25KB)(idz5426)
 5. Załącznik nr 3 (plik DOC, 28KB)(idz5427)
 6. Załącznik nr 4 (plik DOC, 36KB)(idz5428)
 7. Załącznik nr 5 (plik DOC, 44KB)(idz5429)
 8. Załącznik nr 6 (plik DOC, 59KB)(idz5430)
 9. Załącznik nr 7 (plik DOC, 45KB)(idz5431)
 10. Załącznik nr 8 (plik DOC, 34KB)(idz5432)
 11. Załącznik nr 9 (plik PDF, 87KB)(idz5433)
 12. Wyjaśnienie nr 1 - odpowiedzi na zapytania (zam. 2015-11-25) (plik PDF, 726KB)(idz5454)
 13. Wyjaśnienie nr 2 - odpowiedzi na zapytania (zam. 2015-11-25) (plik PDF, 1428KB)(idz5455)
 14. Wyjaśnienie nr 3 - odpowiedzi na zapytania (zam. 2015-11-27) (plik PDF, 645KB)(idz5456)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam. 2015-12-17) (plik PDF, 350KB)(idz5469)
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zam. 2015-12-28) (plik PDF, 481KB)(idz5487)

Data opublikowania: 2015-11-17, 10:50:34
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2014-11-26

Przetarg nieograniczony na „Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”
CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2014-11-26, 12:10:42
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2014-11-18

przetarg nieograniczony na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2014-11-18, 11:26:10
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2014-11-14

Przetarg nieograniczony na „Usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2014-11-14, 13:41:16
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2014-07-16

Przetarg nieograniczony na Dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz
CPV 55.52.31.00 – 3
55.52.40.00 – 9

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2014-07-16, 11:50:26
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2013-11-19

Przetarg nieograniczony na Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2013-11-19, 12:43:50
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2013-11-18

Przetarg nieograniczony na Specjalistyczne usługi opiekuńcze CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2013-11-18, 13:16:50
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2013-11-15

Przetarg nieograniczony na Usługi opiekuńcze CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2013-11-15, 08:52:31
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE

2013-10-21

Dot. udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro na: USŁUGI REMONTOWE ZWIĄZANE Z MALOWANIEM POMIESZCZEŃ, DRZWI I WYMIANĄ NAWIERZCHNI PODŁÓG W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W RAWICZU

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2013-10-21, 13:57:58
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe

2013-09-25

Dot. udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro na: USŁUGI REMONTOWE ZWIĄZANE Z MALOWANIEM POMIESZCZEŃ, DRZWI I WYMIANĄ NAWIERZCHNI PODŁÓG W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W RAWICZU

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2013-09-25, 13:04:47
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE

2013-09-13

Trzydniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla rodzin
w ramach projektu „Twój wybór–Twoja szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, ,Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2013-09-13, 14:04:16
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2013-07-24

Dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2013-07-24, 09:14:54
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2013-07-01

Usługi szkoleniowe i kursy zawodowe dla uczestników Projektu systemowego p.n. Twój wybór - Twoja szansa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi (plik PDF, 52KB)(idz2699)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF, 1206KB)(idz2700)
 3. Załącznik nr 1 (plik PDF, 235KB)(idz2701)
 4. Załącznik nr 2 (plik DOC, 90KB)(idz2702)
 5. Załącznik nr 3 (plik DOC, 91KB)(idz2703)
 6. Załącznik nr 4 (plik DOC, 100KB)(idz2704)
 7. Załącznik nr 5 (plik DOC, 112KB)(idz2705)
 8. Umowa Pakiet I (plik PDF, 111KB)(idz2706)
 9. Umowa pakiet II (plik PDF, 101KB)(idz2707)
 10. Umowa pakiet III (plik PDF, 99KB)(idz2708)
 11. Umowa Pakiet IV (plik PDF, 101KB)(idz2709)
 12. Umowa Pakiet V (plik PDF, 104KB)(idz2710)
 13. Umowa Pakiet VI (plik PDF, 106KB)(idz2711)
 14. Umowa Pakiet VII (plik PDF, 103KB)(idz2712)
 15. Umowa Pakiet VIII (plik PDF, 105KB)(idz2713)
 16. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)(idz2714)
 17. Wyiaśnienie Nr 1 z dn. 2013-07-03 (plik PDF, 546KB)(idz2715)
 18. ogłoszenie o wyniku postepowania (zam. 2013-08-08) (plik PDF, 838KB)(idz2945)
 19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zam. 2013-08-19) (plik PDF, 2186KB)(idz2948)

Data opublikowania: 2013-07-01, 10:39:16
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2012-11-26

Przetarg nieograniczony na „Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”
CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-11-26, 12:35:12
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2012-11-06

przetarg nieograniczony na: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-11-06, 10:54:48
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2012-11-06

Przetarg nieograniczony na: „Usługi opiekuńcze” CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-11-06, 10:27:37
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG

2012-10-11

Trzydniowy wyjazd szkoleniowo - integracyjny dla rodzin

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-10-11, 14:56:26
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG NR MGOPS.FE.507.6.2012

2012-08-20

DWUDNIOWY WYJAZD SZKOLENIOWO - INTEGRACYJNY DLA RODZIN

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-08-20, 12:57:12
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE2.507.8.12

2012-08-20

Zorganizowanie i przeprowadzenie integracyjnej imprezy plenerowej w stylu country dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Otwórzmy się na świat”, kadry projektu, gości oraz społeczności lokalnej (około 250-300 osób).

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-08-20, 09:35:38
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG

2012-08-09

MGOPS.FE.507. 6.2012
W związku z realizacją projektu systemowego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu pn „Twój wybór –Twoja szansa” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, ,Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi : DWUDNIOWY WYJAZD SZKOLENIOWO- INTEGRACYJNY DLA RODZIN

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-08-09, 14:32:23
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG

2012-08-07

W związku z realizacją projektu systemowego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu pn „Twój wybór –Twoja szansa” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, ,Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi : DWUDNIOWA WYCIECZKA – KOPERNIK I DINOZAURY

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-08-07, 14:33:22
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2012-07-24

„Dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz”
CPV 55.52.31.00 – 3
55.52.40.00 – 9

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-07-24, 13:33:31
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2012-07-23

Przetarg nieograniczony na: „Usługi szkoleniowe i kursy zawodowe dla uczestników Projektu systemowego p.n. Twój wybór – Twoja szansa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Dołączone pliki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (plik PDF, 3330KB)(idz1844)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF, 1421KB)(idz1845)
 3. Załacznik nr 1 do SIWZ (plik PDF, 208KB)(idz1846)
 4. Załacznik nr 2 do SIWZ (plik DOC, 89KB)(idz1847)
 5. Załacznik nr 3 do SIWZ (plik DOC, 91KB)(idz1848)
 6. Załacznik nr 4 do SIWZ (plik DOC, 99KB)(idz1849)
 7. Załacznik nr 5 do SIWZ (plik DOC, 111KB)(idz1850)
 8. Wzór umowy - I Pakiet (plik PDF, 115KB)(idz1851)
 9. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)(idz1852)
 10. Wzór umowy - II Pakiet (plik PDF, 101KB)(idz1853)
 11. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)(idz1854)
 12. Wzór umowy - III Pakiet (plik PDF, 99KB)(idz1855)
 13. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)(idz1856)
 14. Wzór umowy - IV Pakiet (plik PDF, 99KB)(idz1857)
 15. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)(idz1858)
 16. Wzór umowy - V Pakiet (plik PDF, 104KB)(idz1859)
 17. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)(idz1860)
 18. Wzór umowy - VI Pakiet (plik PDF, 105KB)(idz1861)
 19. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)(idz1862)
 20. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT (dodano 2012-08-22) (plik PDF, 2310KB)(idz2006)
 21. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Usługi (dodano 2012-09-03) (plik PDF, 2317KB)(idz2019)

Data opublikowania: 2012-07-23, 10:58:33
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE

2012-07-16

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE2.507.7.12
Zorganizowanie i przeprowadzenie integracyjnej imprezy plenerowej

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-07-16, 13:03:06
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG - DORADCA ZAWODOWY

2012-05-23

W związku z realizacją projektu systemowego „Twój wybór-Twoja szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 zapraszamy do składania ofert osoby zainteresowane ofertą.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-05-23, 14:00:01
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG - PSYCHOLOG

2012-05-23

W związku z realizacją projektu systemowego „Twój wybór –Twoja szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 zapraszamy do składania ofert osoby zainteresowane ofertą.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-05-23, 13:54:01
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG - PRAWNIK/RADCA PRAWNY

2012-05-23

W związku z realizacją projektu systemowego „Twój wybór-Twoja szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 zapraszamy do składania ofert osoby zainteresowane ofertą.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-05-23, 13:50:33
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe

2012-02-08

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS-FE2/507/1/12
Przeprowadzenie kursu samoobrony

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2012-02-08, 11:39:21
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2011-11-21

„Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”

CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2011-11-21, 09:58:08
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2011-11-08

„Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2011-11-08, 09:45:25
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2011-11-04

„Usługi opiekuńcze” CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2011-11-04, 12:48:24
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe

2011-09-02

Świadczenie usług w zakresie warsztatów dla uczestników projektu "Twój wybór-Twoja szansa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2OO7-2OL3 Priorytet VII,Działanie 7.t, Poddziałanie 7.1.1. Szczegółowa treść zapytania ofertowego do pobrania w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2011-09-02, 10:36:53
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Zapytanie ofertowe nr MGOPS-FE2-908-11/2011

2011-08-17

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2011-08-17, 11:14:46
Dane wprowadził(a): Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2011-07-26

DOŻYWANIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY RAWICZ

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2011-07-26, 11:30:14
Dane wprowadził(a): R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak
Odpowiedzialna/y za treść: R.Kal odp.za treść: Małgorzata Stasiak

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2010-11-25

„Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”
CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2010-11-25, 00:00:00
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2010-11-17

Przetarg nieograniczony na: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2010-11-17, 00:00:00
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2010-11-03

„Usługi opiekuńcze” CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2010-11-03, 00:00:00
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


Przetarg nieograniczony

2010-07-21

Dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2010-07-21, 00:00:00
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

rejestr zmianrejestr zmian...


przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-930 Rawicz, tel. 65 545-40-37

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji