Dane teleadresowe


Licznik odwiedzin: 1697 (Dane teleadresowe)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
faks 65 545-35-06
www.opsrawicz.pl
ops@rawicz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:EPUAP
Adres skrytki: /mgops-rawicz/SkrytkaESP
Godziny urzędowania:
• poniedziałek: 8.00-16.00
• wtorek - piątek: 7.00-15.00
NIP: 699-10-25-598
REGON: 410206891

Dane do dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków, not księgowych):
NABYWCA:
Gmina Rawicz ul. Marsz.J.Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
NIP: 699-187-10-57
ODBIORCA:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Pracownik przeszkolony z zakresu języka migowego:
Magdalena Wietrzychowska

Dostęp dla osób niepełnosprawnych w budynku: parter i piętro - bez ograniczeń

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:12:56
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Telefon GŁÓWNY, sekretariat

Marlena Olejnik-Derlatko, Tomasz Wiśniewski

(65) 545-40-37
biuro nr: 209

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:28:40
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Władysława Czajkowska

rejestr zmianrejestr zmian...


Faks

(65) 545-35-06
biuro nr: 209

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:29:07
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Dyrektor Władysława Czajkowska

(65) 545-40-37, 546-10-37
biuro nr: 210

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:26:40
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Z-ca Dyrektora Elżbieta Marcinkowska

(65) 545-40-37, 546-75-90
biuro nr: 211

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:27:32
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Z-ca Dyrektora Natalia Purgacz

Specjalista ds. wdrażania CUS w zakresie organizowania usług społecznych

tel.: (65) 546-10-01
biuro nr: 105

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:35:15
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Główny Księgowy

Paulina Majewska
tel.: (65) 546-70-59

Data opublikowania: 2020-10-14, 10:17:58
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Z-ca Głównego Księgowego

Olimpia Maćkowiak
tel.: (65) 546-70-42

Data opublikowania: 2020-10-14, 10:20:01
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Księgowość

Małgorzata Grzebieniowska, Marlena Marcinkowska, Anna Maćkowiak
tel.: (65) 546-70-42

Data opublikowania: 2020-10-14, 10:21:05
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Dział Organizacyjny

Małgorzata Stasiak - Kierownik

Data opublikowania: 2020-10-14, 10:24:03
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Specjalista ds. wdrażania CUS w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Kinga Klemczak

tel. 500-774-841

Data opublikowania: 2020-10-13, 10:33:11
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Specjaliści ds. wdrażania CUS w zakresie bezpośedniego kontaktu z mieszkańcem

Wojciech Bawolski, Agnieszka Basa

tel.: (65) 546-10-02
biuro nr: 103

Data opublikowania: 2019-04-19, 07:41:32
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Sekcja Wspierania Rodziny, Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ewa Kochan - Kierownik
Agnieszka Matysiak-Semenków

(65) 546-70-97
biuro nr: 104

Punkt Konsultacyjny

Psycholog ds. uzależnień
Psycholog
Prawnik

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:29:44
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Pracownicy socjalni - biuro 203

Lidia Operchał, Małgorzata Czupryna
(65) 546-64-93
biuro nr: 203

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:30:24
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Pracownicy socjalni - biuro 204

Ewa Dziewic, Marta Bzdęga, Katarzyna Jakubczyk
(65) 546-64-92
biuro nr: 204

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:30:53
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Pracownicy socjalni - biuro 212

Marzena Tawczyńska - Koordynator
Lidia Kasprzak
(65) 546-10-04
biuro nr: 212

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:32:44
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Pracownicy socjalni - biuro 213

Adam Banach, Stanisław Suchy, Jacek Szczerba
(65) 546-10-04
biuro nr: 213

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:31:36
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Pracownicy socjalni - biuro 214

Magdalena Cichońska
Anna Stolarek

(65) 546-64-95
biuro nr: 214

Data opublikowania: 2020-07-03, 14:29:02
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Asystenci Rodziny

Magdalena Grześkowiak
biuro nr 208

Data opublikowania: 2020-10-14, 10:25:57
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Fundusz Alimentacyjny

Magdalena Wietrzychowska
Marta Horodecka

(65) 546-64-91
biuro nr: 205

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:35:50
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 205

Magdalena Wietrzychowska
Marta Horodecka

(65) 546-64-91
biuro nr: 205

Data opublikowania: 2020-10-14, 10:29:18
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 206

(65) 546-75-86
biuro nr: 206

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:36:18
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 207

(65) 545-22-47
biuro nr: 207

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:36:55
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Stypendia i zasiłki szkolne. Karta Dużej Rodziny. Sekcja świadczeń pomocy społecznej,

Katarzyna Nowak, Agnieszka Duszak, Marta Grzebieniowska

(65) 545-40-37
biuro nr: 208a

Data opublikowania: 2020-10-13, 10:25:42
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 208

(65) 545-40-37
biuro nr: 208

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:39:45
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Specjalista ds. zamówień publicznych

Karolina Ignasiak

(65) 545-40-37
biuro nr: 217

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:41:13
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


DDPS - Kierownik

(65) 546-75-85
biuro nr: 107

Data opublikowania: 2019-04-12, 18:42:07
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Zespół Interdyscyplinarny

Elżbieta Marcinkowska - Przewodniczący Zespołu

Data opublikowania: 2020-10-13, 12:44:25
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Lokalne Centrum Wolontariatu

Natalia Purgacz - Koordynator
tel. (65) 546-10-01

Kinga Klemczak - Specjalista ds. wolontariatu
tel. 500-774-841

Data opublikowania: 2020-10-13, 10:45:13
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


Punkt Wsparcia Seniora

Kinga Klemczak

tel. 500-774-841

Data opublikowania: 2020-10-13, 10:43:57
Dane wprowadził(a): Admin(R.Kal)
Odpowiedzialna/y za treść: Admin(R.Kal)

rejestr zmianrejestr zmian...


przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-930 Rawicz, tel. 65 545-40-37

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji